‘The Simpsons’ Sam Simon To Receive WGA’s Valentine Davies Award

‘The Simpsons’ Sam Simon To Receive WGA’s Valentine Davies Award